تغییر کتب درسی برای کنکور 94

تغییرات کتب درسی برای کنکور 94 ( سال دوم )

ملاک سال چاپ برای پایه دوم سال ۹۱ می باشد

نام درس پایه نوع تغییر ادبیات فارسی2 دوم جزیی زبان فارسی 2 دوم بدون تغییر دین وزندگی2 دوم بدون تغییر عربی2تجربی وریاضی دوم جزیی عربی 2 انسانی دوم جزیی جغرافی1 انسانی دوم جزیی فیزیک2 دوم بدون تغییر شیمی 2 دوم کلی زیست شناسی1 دوم جزیی هندسه1 دوم بدون تغییر ریاضی2 دوم بدون تغییر آمار دوم بدون تغییر تاریخ ایران وجهان1 دوم بدون تغییر اقتصاد دوم بدون تغییر جامعه شناسی1 دوم بدون تغییر تاریخ ادبیات 1 دوم بدون تغییر

تغییرات کتب درسی کنکور 94 ( سال سوم )

ملاک سال چاپ کتابهای سوم ۹۲ می باشد.

منابع سوم واسه94 نسبت به کنکور93 تغییری نداشتن!

دین و زندگی 3 ریاضی – تجربی – انسانی 251 سوم متوسطه بدون تغییر تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 3 (اقلیت) 251/2 سوم متوسطه بدون تغییر انگلیسی 3 نظری 252/1 سوم متوسطه بدون تغییر تاریخ معاصر ایران کلیه رشته ها به جز انسانی 253/2 سوم متوسطه جزئی تاریخ اسلام 2 253/3 سوم متوسطه کلی عربی 3 ریاضی – تجربی 254/1 سوم متوسطه جزئی عربی 3 انسانی 254/2 سوم متوسطه جزئی فیزیک 3 و آزمایشگاه تجربی 256/3 سوم متوسطه بدون تغییر فیزیک 3 و آزمایشگاه ریاضی 256/4 سوم متوسطه بدون تغییر شیمی 3 و آرمایشگاه ریاضی – تجربی 257/1 سوم متوسطه کلی حسابان ریاضی 258/1 سوم متوسطه بدون تغییر جبر و احتمال ریاضی 258/2 سوم متوسطه بدون تغییر ریاضیات 3 تجربی 258/3 سوم متوسطه بدون تغییر هندسه2 ریاضی 258/4 سوم متوسطه بدون تغییر ریاضی انسانی 258/6 سوم متوسطه بدون تغییر زیست شناسی و آزمایشگاه 2 تجربی 261/1 سوم متوسطه بدون تغییر زمین شناسی تجربی 262/1 سوم متوسطه جزئی مبانی علم رایانه ریاضی 266/3 سوم متوسطه جزئی کتاب کار دانش آموز ریاضی 266/5 سوم متوسطه جدید آلمانی 3 267/1 سوم متوسطه بدون تغییر فرانسه 3 (سوم) 267/2 سوم متوسطه بدون تغییر روان شناسی انسانی 268/1 سوم متوسطه بدون تغییر تاریخ ایران و جهان 2 انسانی 271/3 سوم متوسطه کلی جغرافیا 2 انسانی 271/4 سوم متوسطه جزئی تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 انسانی 276/1 سوم متوسطه بدون تغییر منطق انسانی 277 سوم متوسطه بدون تغییر فلسفه انسانی 277/1 سوم متوسطه بدون تغییر آرایه‌های ادبی انسانی 280/1 سوم متوسطه بدون تغییر جامعه شناسی2 انسانی 281/1 سوم متوسطه بدون تغییر

 

تغییرات کتب درسی کنکور 94 ( سال چهارم )

1 زبان ادبیات فارسی 1و2 (عمومی) 283/1 جزئی 2 ادبیات فارسی 1(انسانی) 283/4 جزئی 3 انگلیسی1و2 (کلیه رشته‌ها) 284/1 بدون تغییر 4 دین و زندگی 285/1 جزئی 5 بینش دینی اقلبت مذهبی 285/3 بدون تغییر 6 فیزیک 1 و2 تجربی 288/1 بدون تغییر 7 شیمی 1 و 2 (تجربی – ریاضی) 289/1 جزئی 8 زیست شناسی تجربی 290/2 بدون تغییر 9 علوم زمین تحربی 291/1 جزئی 10 ریاضی عمومی 1 و 2 (تجربی) 292/1 بدون تغییر 11 ریاضی پایه (انسانی) 292/2 بدون تغییر 12 فیزیک 1 و 2 ریاضی 293/2 بدون تغییر 13 هندسه تحلیلی و جبر خطی (ریاضی) 294/1 بدون تغییر 14 حساب و دیفرانسیل 295/1 جزئی 15 ریاضیات گسسته (ریاضی) 296/1 بدون تغییر 16 جغرافیا (انسانی) 297/2 جزئی 17 علوم اجتماعی 300/1 جزئی 18 تاریخ شناسی همراه با غلطنامه 302/1 بدون تغییر 19 عربی 1 و 2 (انسانی) 316/1 جزئی 20 فلسفه (انسانی) 317/1 بدون تغییر 21 آلمانی1و2 318/3 بدون تغییر 22 فرانسه1و2 318/4 بدون تغییر

اینم لیست تغییرات کتاب های درسی در سال

تحصیلی 93-94

( کنکوری ها فقط به تغییرات کتب پیش توجه کنن )

/ 1 نظر / 18 بازدید
مائده

با عضويت رايگان در گروه اينترنتي آلفا جايزه نقدي دريافت کنيد http://alpha20.mihanblog.com/extrapage/hadiehshop