شرایط مناسب برای مطالعه

1. شرایط ذهنی

بهتر است حال و هوای مطالعه را در خود ایجاد کنید. برای تحقق

این امر می‌توانید 1 تا 2 دقیقه به درس مورد مطالعه‌تان فکر کنید.

قبل از مطالعه این اعتماد را در خود ایجاد کنید که همه‌ی مطالب

به خوبی به حافظه‌ی شما سپرده خواهند شد. سعی کنید قبل

از شروع مطالعه هدف‌گذاریکنید. این هدف‌گذاری می‌تواند

بر اساس تعداد صفحات یا تعداد تست‌هاباشد. این ذهنیت را در

خود ایجاد کنید که درس‌ها و مطالب را نه از رویاجبار بلکه برای

رسیدن به هدف والای خود مطالعه می‌کنید. سعی کنیداین طرز

فکر در شما درونی شود.

 

    2.شرایط فیزیکی

 

برای داشتن تمرکز توصیه می‌شود نشسته درس بخوانید.

راه رفتن هنگام مطالعه از تمرکز شما در حین یادگیری می‌کاهد.

به خاطر داشته باشید در جلسه‌ی آزمون به حالت نشسته

آزمون خواهید داد. پس سعی کنید حالت یادگیری شما نیز

به صورت نشسته باشد. ذهن شما روی صندلی و پشت میز

مطالعه، مطالب را کاملاً به صورت جدی به خاطر خواهد

سپرد. گوش دادن به موسیقی در حین مطالعه یا خوردن غذا

سبب حواس‌پرتی شما می‌شود. زمان مطالعه از دیگر شرایط

فیزیکی مهم هنگام مطالعه محسوب می‌شود. معمولاً مطالب

حفظی در انتهای روز و مطالب تحلیلی در ابتدای روز به خاطر

آمادگی بهتر ذهن از بازده بیش‌تری برای یادگیری برخوردار

خواهند بود.

 

3. شرایط محیطی

 

بهتر است مکان مطالعه محیط ثابتی باشد تا ذهن شمادر محیط،

عادت به مطالعه کرده و در واقع ذهنتان شرطی شود. سعی کنید

در محل مطالعه، فقط مطالعه داشته باشید از انجام هر کار دیگری

بر روی میز مطالعه خودداری کنید. سکوت کافی (نه مطلق!)

هنگام مطالعه،اکسیژن و نور کافی و دمای استاندارد در محیط

مطالعه می‌تواند از دیگر شرایط محیطی لازم هنگام مطالعه باشد.

/ 0 نظر / 9 بازدید