مشاور تحصیلی و درسی

آیا میدانید نقش یک مشاور تحصیلی وهمراهی استاد خوب،به طور شگفت انگیزی بر سیستم آموزشی دانش آموز و عملکرد رفتاری او تاثیر گذار است؟

آیا به نقش نمرات و تاثیر علمی فرزند خودبرآرامش خانواده فکر کرده اید؟

نام آوران شمیران 

22000410

/ 0 نظر / 23 بازدید