تکنیک یادگیری یکبار برای همیشه

در ادامه به مراحل مختلف این روش اشاره می کنیم:

 

پیش خوانی: درسی را که می خواهید بخوانید، ابتدا پیش

خوانی کنید.


سعی کنید برای پیش خوانی از روش زیر استفاده نمایید:


- نگاهی سریع و گذرا به متن بیندازید.


- نکات مهم و کلیدی را بیابید.


- سؤالات و تمرین های آخر درس را حتما مرور کنید.


- پاراگراف اول و آخر و خلاصه درس را به شیوه ای گذرا و

سطحی بخوانید.

 

سؤال سازی: در ذهن خود سؤالاتی راجع به موضوع

درس بسازید.

 

برای این کار می توانید:


- عناوین و تیترها را بصورت سؤال درآورید.


- از خود بپرسید: "راجع به این موضوع چه می دانم؟"،

"معلم راجع به این موضوع چه چیزهایی می گفت؟"

و سؤالاتی از این قبیل.

 

خواندن: متن درس را بطور کامل بخوانید. در هنگام خواندن:


- به دنبال جواب سؤالاتی باشید که در ذهن خود ساخته بودید.


- به سؤالات آخر درس جواب بدهید. – زیر نکات مهم خط بکشید.


- اگر مطلبی را درست نفهمیده اید، دوباره آن را بخوانید.

 

بازگویی و تعریف مطالب:


بعد از آنکه خواندن یک بخش به پایان رسید، به بازگویی مطالب

آن بپردازید.


- مطالب درسی را از حفظ برای خود تکرار کنید و یا خلاصه

نویسی کنید.


- در تکرار مطالب از روشی که متناسب با تکنیک یادگیری تان

است،استفاده کنید و به خاطر داشته باشید که هر چه بیشتر

از حواس پنجگانه خود استفاده کنید، مطالب بهتر در حافظه تان

جای می گیرد.


قدرت یادگیری سه برابر می شود با: دیدن، بیان کردن، شنیدن.

و این قدرت چهار برابر می شود با: دیدن، بیان کردن، شنیدن

و نوشتن!

 

مرور مطالب: بعد از آنکه مطالب را بطور کامل خواندید و

برای خود بازگو کردید، نوبت به مرور مطالب خوانده شده می رسد.

 

- روز اول: بلافاصله بعد از مرحله تعریف و بازگویی، ۵ دقیقه

سریع مطالب را مرور کنید.


- ۲۴ ساعت بعد: کتاب را ورق بزنید و به نکات مهم نگاهی اجمالی

بیندازید، به مدت ۵ دقیقه این کار را انجام دهید.


- یک هفته بعد: به مدت ۵ دقیقه مطالب درسی را مرور کنید.

برای مطالبی که به نظرتان سخت تر است بیشتر وقت بگذارید.


- و به همین ترتیب هر چند وقت یکبار مطالب را مرور کنید تا

هنگام

امتحان به مشکلی برخورد نکنید.

/ 0 نظر / 16 بازدید