اصول برنامه ریزی دقیق

یزی دقیق

پیش روی درس همان روز + مرور درس فردا

 

هر روز پس از مراجعه به منزل حدود ۷۰ – ۶۰%

وقت خود را برای مطالعه ی درسی که همان

روز فرا گرفته اید و ۳۰ – ۴۰% دیگر را برای

آمادگی درس فردا صرف نمایید. مثلا اگر ۷

ساعت درس می خوانید حدود ۴ساعت برای

پیش روی درس همان روز و حدود ۳ ساعت

برای مرور درس فردا بگذارید. به عنوان مثال

اگر ۳ تا ۴ درس در مدرسه داشته اید ابتدا به

مطالعه درس همان روز پرداخته، سپس درس

فردا را مطالعه کنید (دوره کنید). به این شکل

هنگامی که درسی داده شد چون در همان روز

دروس فراموش نشده اند خیلی زودتر تمرین ها

( و یا تست ها ) حل شده و یادگیری راحت تر

صورت می گیرد و زمان کمتری هم صرف

می گرددو چون تکالیف داده شده در همان روز

انجام گرفته کافی است شب قبل از آن که درس

پرسش می شود، فقط مرور شود تا آمادگی

مناسب ایجاد گردد.

 

همه ی درس ها را در هفته مطالعه نمایید

 

بدیهی است که در یک روز نمی توان تعداد ۸

درس یابیشتر را خواند. اما قطعا باید همه ی

درس ها ( چه عمومی و چه اختصاصی ) را در

طی یک هفته مطالعه کرد. درس های

اختصاصی کلیدی را ( مثلا ریاضیات برای رشته

ریاضی و یا زیست برای تجربی) و ادبیات

و عربی برای انسانی هر روز در برنامه بگنجانید

و درس های دیگر را در روزهای هفته پخش کنید.

حدااقل ۲ بار در هفته هر درس را مطالعه

کنید. امتداد و پیوستگی در مطالعه ی درس ها،

تثبیت و تسلط آن ها را قطعی خواهد کرد.

مطالعه ی منفصل و شکسته با وقفه های یک

هفته یا بیش تر به تثبیت آن ها صدمه خواهد زد.

در ادامه ی بحث خواهیم دید که در کنکور تعادل

در مطالعه، نقش اصلی موفقیت را دارد به

عبارتی هیچ درس نباید فدای درس دیگر

شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید