روش تنظیم جدول برنامه ریزی درسی

روش تنظیم جدول برنامه ریزی درسی:

 

 
1  -از جدول پرینت تهیه کنید و چند کپی از روی آن بگیرید.

 

2-دروس برنامه هفتگی مدرسه را در ساعات مربوطه

بنویسید.(این ساعات در اختیار دانش آموزنیست

و برنامه ریزی آن با نام اوران می باشد.)

 

3-قسمت های حضور در مدرسه و نهار و استراحت بعد

از نهار رابه صورت کم رنگ شطرنجی کنید

( یعنی نمی توانید برای درس از آن استفاده نمایید.)

 

4-در صورتی که کلاس خارج از وقت مدرسه هم دارید

در ساعت مربوطه بنویسید

(مثل کلاس قرآن یا زبان یا باشگاه)

این ساعت ها راهم شطرنجی کنید.

 

5- ساعات باقی مانده را نصف کنید و نصف اول

را به انجام تکالیف دروس امروز و نصف دوم را به

مطالعه ی دروس فردا اختصاص دهید.

 

6-بعد از اینکه دروس فردا را هم مطالعه کردید

و یادگرفتیدبه درس بعدی هم نگاهی بیندازید تاموقع

تدریس معلم آمادگی ذهنی داشته باشید.

 

7-سعی کنید حدود ساعت 22 و حداکثر 22و 30

دقیقه بخوابید .

 

8- سعی کنید حدود ساعت 6 صبح بیدار شوید .

 

9- با آرامش صبحانه را صرف کنید.

 

10- برای رفتن به مدرسه آماده شوید.

/ 0 نظر / 9 بازدید