خواب برای کنکوری94

و مسلما باید شب آزمونها و شب کنکور زود بخوابین!

زود خوابیدن به عادت آدم بستگی داره و یه شبه

نمیشه عادت رو تغییر داد.بارها و بارها پیش اومده

شب کنکور،داوطلب چون عادت به زود خوابیدن

نداشته،خوابش نبرده و علاوه بر عدم استراحت

کافی،دچار استرس و نگرانی شده و نتیجه کنکورش

رو به شدت خراب کرده!!فردی که در طول سال بسیار

نتایج خوبی داشت با این اندک غفلت نتیجه یکسال و

شاید کل عمرش رو بر باد داد!پس این توصیه رو الان

که ابتدای ساله و هنوز کلی مونده جدی بگیرین!!

 

/ 0 نظر / 11 بازدید