استفاده از تواناییها برای رتبه برتر در کنکور94

- تقسیم انرژی : به طورحتم، منظور ازتقسیم انرژی در

ورزشهایی مانند دو ومیدانی،شنا و فوتبال را میدانید.یک

دوندهی استقامت،از ابتدای مسیرباید به نحوی انرژی

خودراتقسیم کندکه نه همهی آن رادرابتدای حرکت صرف

نماید و نهدرآخرکم بیاورد. این موضوع دربارهی درس خواندن

و بخصوص کنکورنیزمصداق دارد.نبایدآن چنان تندبرویدکه

بعدهادچارمشکل شوید ونه آن چنان کند،که نتوانید از

تواناییهایتان استفادهی مطلوب ببریدلازم است شما

هم مانندآن دوندهی استقامت، نمای ذهنی و کلی از

مسیرداشتهباشیدتا برنامهی کاری خود را براساس آن

تنظیم کنید ممکن است امروزخیلی سرحال باشید و

بتوانید زیاد درس بخوانید،اما اگراوضاع به همین صورت

نبود چه میکنید؟همیشه اعتدال بهترین روش است

وزرنگی شما درتهیهی برنامه،تنظیم یک برنامهی اعتدالی

است./ 3 نظر / 5 بازدید
هديه

رايگان عضو شويد و جايزه ماهيانه پنجاه هزار تومان جايزه بگيريد http://alpha20.mihanblog.com/extrapage/hadiehshop

مریم

من براي پسرم از خدمات اين موسسه استفاده كردم و راضي هستم لذا به همشهريام توصيه ميكنم

الهه

ما خيلي راضي هستيم. پايه رياضي مهساي من بسيار بسيار خوب شده. با تدريس خصوصي رياضي نمرش بالاي 17 شده تو هر آزمون