تصویر ثابت


 استفاده از توانایی ها

وقتی از دانش آموزان سوال می کنیم که : از چند درصد توانایی

های خود استفاده می کند ؟ اگر چه پاسخ ها متفاوت است ُ

اما کمتر کسی ادعا دارد که به طور کامل از توانایی های خود

بهره می برد . تجربه نشان داده است که ارزیابی دانش آموزان

درباره ی استفاده از توانایی های شان بین ۴۰-۸۰ درصد است

چرا نمیتوانیم ازهمهی تواناییهاو انرژی خود برای کاری

که آن امکان داردکه این میزان درهمهی زمانها یکسان

نباشد و دچارافت و خیزشود.همچنین،این افت

وخیزممکن است هم درمورد دانشآموزان قوی

وهم دانشآموزان ضعیف اتفاق بیفتد را مهم میدانیم،

استفاده کنیم؟بقیه توان وانرژی ماکجا میرود وصرف

چه چیزیهایی میشود ؟


- تقسیم انرژی : به طورحتم، منظور ازتقسیم انرژی در

ورزشهایی مانند دو ومیدانی،شنا و فوتبال را میدانید.یک

دوندهی استقامت،از ابتدای مسیرباید به نحوی انرژی

خودراتقسیم کندکه نه همهی آن رادرابتدای حرکت صرف

نماید و نهدرآخرکم بیاورد. این موضوع دربارهی درس خواندن

و بخصوص کنکورنیزمصداق دارد.نبایدآن چنان تندبرویدکه

بعدهادچارمشکل شوید ونه آن چنان کند،که نتوانید از

تواناییهایتان استفادهی مطلوب ببریدلازم است شما

هم مانندآن دوندهی استقامت، نمای ذهنی و کلی از

مسیرداشتهباشیدتا برنامهی کاری خود را براساس آن

تنظیم کنید ممکن است امروزخیلی سرحال باشید و

بتوانید زیاد درس بخوانید،اما اگراوضاع به همین صورت

نبود چه میکنید؟همیشه اعتدال بهترین روش است

وزرنگی شما درتهیهی برنامه،تنظیم یک برنامهی اعتدالی

است.

تاريخ : سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳ | ٢:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : جیم . ب | نظرات ()
  • قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس